Staňte se zákazníkem

Základné údaje
Krajina
Celý oficiálny názov spoločnosti
Typ
Zastupujúca osoba
Krstné meno
Priezvisko
Funkcia
Komunikácia
Jazyk pre komunikáciu
Telefón
E-mail
(určený na doručenie)
Adresa sídla
Ulica a popisné číslo
2. riadok adresy (nepovinné)
Mesto
PSČ
Korešpondenčná adresa (nepovinné)
Bankový účet pre CZK
Číslo účtu
Kód banky
Bankový účet pre EUR
IBAN
SWIFT
Naša spolupráca
Očakávaný mesačný objem
Doporučil(a) ma
Ste dopravca?
Ste špedícia?
Ak áno, aké percento Vášho obratu tvorí špeditérstvo/zasielateľstvo?
%
Kopírujte z obrázka: